O型圈机械密封 DY41

型号: 机械密封 DY41

主要技术参数:

适用介质:水、油、弱酸、弱碱等一般腐蚀性介质
密封腔温度:-30oC~200o
密封腔压力: ≤1Mpa
线速度: ≤ 10m/Sec

材料组合:
静环(石墨/碳化硅/碳化钨) 
动环(不锈钢/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈橡胶/乙丙橡胶/氟橡胶/硅橡胶)
弹簧及金属件 (不锈钢)